Palvelut

Takaamme asiakkaillemme alenevat kokonaiskustannukset. Teemme proaktiivisesti ehdotuksia tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi. Tämä auttaa asiakkaitamme parantamaan kilpailukykyään ja tuo meille kasvua ja jatkuvuutta = Yhteistyöllä tuloksiin.

Sopimusvalmistus

Sopimusvalmistuspalvelut

Valmistamme asiakkaillemme valmiita kokonaisuuksia instrumentoinnin ja automaation sovelluksiin. Käytämme valmistuksessa uusimpia koneita ja laitteita varmistaaksemme laadun ja kustannustehokkuuden. Koulutamme henkilöstöämme systemaattisesti tuotantoprosessien, työturvallisuuden ja laadun osa-alueilla.

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelu alkaa asiakkaamme tarpeesta. Analysoimme asiakastarpeen ja suoritamme esisuunnittelun ratkaisun löytämiseksi. Olemme olleet mukana useissa tuotekehitys- ja standardisointiprojekteista yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut

Sovellusmestarit Oy:n toiminta käynnistyi koulutuspalveluista ja ne ovat edelleen osa tarjontaamme. Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Koulutustarjontamme keskittyy paineilma- ja instrumentointijärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, työturvallisuuteen ja laatuun.